........7 Valper født 09.12.12, mer info på valpesiden......


NKK's oppdretterskole 1+2

19-21 Juni: Handler seminar i Stavanger, Instruktør: Alexandra Gav